Abonnement på Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse utgis av Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO), og papirutgaven fulldistribueres til foreningens medlemmer. Privatpersoner kan tegne medlemskap i NAFO, eller bestille abonnement på tidsskriftet på foreningens nettsider.

Bibliotek eller andre virksomheter som ønsker å abonnere på NTA bes henvende seg på e-post til NAFO.

Pris på abonnement er kr. 160,- per år.