Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2021

Utgaven er ikke komplett. Artikler publiseres fortløpende etter ferdig reviewbehandling

Innhold:


Nudging, hva er det og bør vi benytte oss av det?

Fredrik Andersen Høgskolen I Østfold
Anders Dechsling Høgskolen I Østfold

Nøkkelord: Nudging, dulting, paternalisme, stimuluskontroll, prompting, etikk


Using Goal Setting with Praise and Antecedent Intervention to Decrease Smartphone-based Social Media Usage

Anna Þóra Gunnarsdóttir Schram Department of Psychology, Reykjavik University, Iceland
Simon Dymond School of Psychology, Swansea University, United Kingdom

Nøkkelord: goal setting, antecedent intervention, social media usage, smartphones


Acquisition of Stimulus Control

Iver H. Iversen University of North Florida

Nøkkelord: discrimination, basic research on stimulus control, application of stimulus control, single-session acquisition of stimulus control, single-subject design, B. F. Skinner