Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2019

(Fra og med 2019 publiseres elektroniske versjoner av artiklene så fort reviewerprosessen er ferdigstilt. Siste utgave som er tilgjengelig her kan dermed være ufullstendig.)

Innhold:


Bruk av tegnøkonomi for å korte ned latenstiden etter friminutt for en elev med Downs syndrom. En systematisk replikasjon

Anders Dechsling Høgskolen I Østfold
Lill Melissa Larssen Høgskolen i Østfold
Yngve Herikstad Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Tegnøkonomi, skole, Downs syndrom, latenstid etter friminutt