Redaksjonen

Redaksjonen i NTA består for tiden av redaktør Børge Strømgren, og redaktørene Jon Arne Løkke for spalten "Om begreper» og Gunnar Ree for seksjonen "Atferdsanalytisk klassiker." Det kan også oppnevnes fungerende redaktør ("action editor") for spesielle temaer eller liknende i enkeltstående tilfeller.

Faglige konsulenter

Redaktøren får i tillegg hjelp av faglige konsulenter, disse har flere funksjoner:

En funksjon innebærer å fagfellevurdere innsendte manuskripter (hvis redaktøren har vurdert at manuskriptet kan gå til fagfellevurdering -- se mer om dette under Forfatterveiledning).
Redaktøren kan også spørre andre enn de faglige konsulentene om å fagfellevurdere et manuskript, men de faste konsulentene vil ofte være førstevalg hvis det kommer manuskript innenfor de områdene den enkelte har spesiell interesse av og/eller kjennskap til.

En annen funksjon innebærer å bistå redaktøren i oppdatering av retningslinjer for fagfellevurdering og kriterier for vurdering av manuskripter. Redaktør og fagfeller forholder seg til Vancouver Recommondation, APA-manualen og internasjonalt anerkjente regler for å løse praktisk og etisk problemstillinger i forbindelse med publisering.

En tredje funksjon er å koordinere, eller på annen måte hjelpe redaktøren, med å foreslå/finne områder som kan være interessante for en temaseksjon i et framtidig nummer.

Til sist, men ikke minst; å vurdere om NTA publiserer relevante arbeider, om tidsskriftet er i tråd med utviklingen i feltet, og andre problemstillinger belyst på konsulentens eget initiativ. Det er lagt vekt på bredde med hensyn på konsulentenes faglige bakgrunn og yrkeserfaring/arbeidssted.

Oversikt over de faglige konsulentene.

Britt AndersenHøgskolen i Oslo og Akershus
Erik ArntzenHøgskolen i Oslo og Akershus
Svein EikesethHøgskolen i Oslo og Akershus
Christoffer EilifsenHøgskolen i Oslo og Akershus
Sigmund EldevikHøgskolen i Oslo og Akershus
Jon Arne FarsethåsKapellveien Habiliteringssenter
Magne Arve FlatenUniversitetet i Tromsø
Jens Petter GitlesenUniversitetet i Stavanger
Arne Terje GulbrandsenSykehuset i Vestfold HF
Terje GundhusOslo Universitetssykehus HF
Silje HauglandUniversitetet i Agder
Børge HoldenSykehuset Innlandet HF
Per HolthHøgskolen i Oslo og Akershus
Oddbjørn HoveHelse Fonna HF
Jørn IsaksenSykehuset Innlandet HF
Espen Borgå JohansenHøgskolen i Oslo og Akershus
Kenneth LarsenOslo Universitetssykehus HF
Torunn LianHøgskolen i Oslo og Akershus
Kim LilandSykehuset i Vestfold
Jon Arne LøkkeHøgskolen i Østfold
Gunn E. H. LøkkeHøgskolen i Østfold
John Petter MykletunSykehuset Buskerud HF
Nils-Øyvind OffernesOslo Universitetssykehus HF
Heidi Skogre OlaffHøgskolen i Oslo og Akershus
Alvdis RoulundSykehuset i Vestfold HF
Ingunn SandakerHøgskolen i Oslo og Akershus
Pål SkogstadOslo Universitetssykehus HF
Frode SvartdalUniversitetet i Tromsø
Janne Mari Akselsen SørensenHelse Stavanger HF
Tore VignesHelse Stavanger HF
Jørn Arve VoldRåde kommune
Heidi AaseFolkehelseinstituttet