Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2022

Innhold:


Et atferdsanalytisk menneskesyn

Kjetil Viken Høgskolen i Innlandet

Nøkkelord: Menneskesyn, atferdsanalyse, ontologi, epistemologi, seleksjon, evolusjon, fylogeni, ontogeni, språk, valg


Enkel atferdsavtale i behandling av skolenekting hos elev med autismespekter forstyrrelse

Jørn Isaksen Høgskolen i Innlandet og Sykehuset Innlandet HF
Kjetil Viken Høgskolen i Innlandet og Ecura Bo og habilitering

Nøkkelord: Atferdsavtale, skolenekting, autismespekterforstyrrelser


Reduksjon av hudplukking – et selvendringsprosjekt

Mia Delic Høgskolen i Østfold
Yngve Herikstad Høgskolen I Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: hudplukking, følelsesregulering, differensiell forsterkning, Competing Response Training (CRT), Habit Reversal Training (HRT), selvinstruksjon