Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2022

Innhold:


Et atferdsanalytisk menneskesyn

Kjetil Viken Høgskolen i Innlandet

Nøkkelord: Menneskesyn, atferdsanalyse, ontologi, epistemologi, seleksjon, evolusjon, fylogeni, ontogeni, språk, valg