Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2017

Innhold:


Atferdsanalyse og Fysioterapi

Kristine Ryen Berge Høgskolen i Oslo og Akershus
Sigmund Eldevik Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Autisme, utviklingsforstyrrelser, fysioterapi, discrete trial trening, prompt fading


Opp og stå!

Konkurranse som metode for å få ansatte til å arbeide stående

Oliver Bugten Høgskolen i Oslo og Akershus
Camilla Sagvik Høgskolen i Oslo og Akershus
Gunnar Ree Høgskolen i Oslo og akershus

Nøkkelord: stillesitting, konkurranse, ståtid, kontorarbeid, regelstyrt adferd


Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og redusert alarmringing hos en person med demens

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Mai Linda Andresen Rygge kommune
Linn Rouer Begdouri Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: FT, NCR, TSF, Alarm, Demens, Sykehjem


THE BALLAD OF ST. SKINNER