Om NTA

Velkommen til Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) sine nettsider.
NTA er et vitenskapelig nivå 1 tidsskrift som gis ut av Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO). I tidsskriftet som så dagens lys allerede i 1974, den gang under navnet "Diskriminanten", publiseres vitenskapelige artikler innenfor atferdsanalysens arbeidsområder.

Artikler til nedlasting
På nettsidene våre kan du alle publiserte artikler siden 1994. De er nedlastbare pdf-filer og er fritt tilgjengelige for alle. Benytt menyen til venstre for å navigere deg gjennom årganger og utgivelser. Du kan også bruke søkefunksjonen på toppen av siden.

Skrive i NTA
NTA publiserer artikler fra alle arbeidsområdene i atferdsanalyse (se artikkel om arbeidsområdene her). Slik skal NTA være en arena for både eksperimentell forskning, teoretiske og konseptuelle problemstillinger og for anvendt atferdsanalyse, i tillegg til kliniske demonstrasjoner/målrettet miljøarbeid.

Kanskje er det aktuelt for deg å skrive i NTA? I så tilfelle finner du aktuell forfatterveiledning i menyen på toppen av siden.

Abonnement
NTA eies og utgis av Norsk Atferdsanalytisk Forening. En trykket utgave av tidsskriftet ble tidligere fulldistribuert til medlemmer og abonnenter. Tidsskriftet utgis nå kun elektronisk, og ettersom det er fri tilgang, er det det ikke lengre nødvendig med noe abonnement.

Tilbakemeldinger
Om du har synspunkter på nettsidene våre, eller på andre forhold ved tidsskriftet vil vi gjerne høre fra deg. Send oss i tilfelle en e-post til Borge.Stromgren@oslomet.no.