Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2015

Innhold:


Evaluering av the Good Behavior Board Game, en variant av the Good Behavior Game

Børge Strømgren Høgskolen i Oslo og Akershus
Dag Gladmann Sørheim Oslo kommune

Nøkkelord: elevatferd, uro, forstyrrelser, regelbrudd, helklasse skoletiltak, læreratferd, Good Behavior Game, Good Behavior Board Game


Tegnøkonomi som klasseintervensjon for å korte ned latenstiden etter friminutt

Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Bente Holmberg Tveter Høgskolen i Østfold
Sylvia Rølleid Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Klasseintervensjon, Tegnøkonomi, Preferansekartlegging, ABAB- design, VR skjema


Behandling av funksjonell enkoprese

Rolf Magnus Grung Høgskolen i Oslo og Akershus
Lars T. Jørgensen Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Funksjonell enkoprese, obstipasjon, behandling, jus


Variabler som kan påvirke effekter av tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (EIBI/TIOBA)

Heidi Skorge Olaff Høgskolen i Oslo og Akershus
Svein Eikeseth Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse, EIBI, TIOBA, autisme, atferdsanalytisk opplæring