Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2010

Innhold:


Læring av nye ord gjennom observasjon

Thomas Haugerud Kapellveien habiliteringssenter

Nøkkelord: Imitasjonslæring, observasjonslæring, tacts, verbale operanter.


Effekter av systematisk opplæring i samtalepreget veiledning målt med en multippel basislinjedesign

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Silje Haugland Universitetet i Agder
Sigmund Eldevik Høgskolen i Akershus
Hege Tryggestad Senter for tidligintervensjon
Astrid Synnøve Valmo Senter for tidligintervensjon
Hege Aarlie PPT Bergen

Nøkkelord: Veiledningsopplæring, atferdsanalyse, operasjonaliserte veiledningsferdigheter, multippel basislinjedesign


Effekter av personalopplæring i ADL prompting på et sykehjem

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Lene K.M. Andersen Høgskolen i Østfold
Fie Schramm Olsen Høgskolen i Østfold
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Nøkkelord: Demens, Prompting, ADL – funksjoner, Personalopplæring