Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2016

Innhold:


Adferdsanalytiske klassikere

Ingunn Sandaker
Gunnar Ree

Seleksjon på forskjellige nivåer av organisert kompleksitet

Gunnar Ree Høgskolen i Oslo og akershus
Ingunn Sandaker Høgskolen i Oslo og Akershus

Seleksjon ved konsekvenser


Interlocking Behavior and Cultural Selection

Lucas de Carvalho Oslo and Akerhus University College
Ingunn Sandaker Oslo and Akerhus University College

Natural, Behavioral and Cultural Selection-Analysis: An Integrative Approach

Kalliu Carvalho Couto Oslo and Akershus University College
Ingunn Sandaker Oslo and Akershus University College

Psychopathology as a Result of Selection by Consequences Exemplified by Autism Spectrum Disorders (ASD)

Svein Eikeseth Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Seleksjon er vel og bra—men hva med variasjonen?

Et bidrag for varierte undersøkelser av privat atferd

Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Seleksjon, kausalitet, kompleks privat atferd, vitenskapsmål, metodologi


Seleksjon ved konsekvenser – og konsekvensene av seleksjon

Dag O. Hessen Institutt for Biovitenskap, UIO

Levels of Selection: A Place for Cultural Selection

Per Holth Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Nøkkelord: Natural selection, operant reinforcement, cultural transmission, DNA, neural mechanisms, replication, corrective measures


Evolusjonspsykologi og læringsteorier: en feilaktig motsetning

Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU
Espen Sjøberg Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: evolusjonspsykologi, læring, fobier, forklaringsmodeller, seleksjon


Towards a Fully Rounded Selectionist Approach

Carsta Simon Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

En kritisk analyse av Skinner’s «Selection by Consequences», med fokus på operant seleksjon og evolusjon

Espen Sjøberg Høgskolen i Oslo og Akershus
Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU

Kulturell seleksjon: gruppekontingenser, kooperanter og kjernepraksiser

Børge Strømgren Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: kulturell seleksjon, gruppekontingenser, kooperanter, kjernepraksiser, atferdsvaksine


Selection by consequences? Not!

Frode Svartdal UiT Norges Arktiske Universitet

Seleksjonisme og kontekstualisme – revolusjoner i moderne psykologi

Kjetil Viken Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for pedagogikk og sosialfag

Levels of Selection in Their Own Right

Johan Viklund Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

An Interdisciplinary Behavior-Analytic Alternative to Cognitivist Evolutionary Psychology — Advantages and Challenges

Øystein Vogt Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Nøkkelord: evolutionary psychology, interdisciplinary behavioral science, multi-level analysis, interactor, replicator, domain-general, domain-specific, modular, monopoly on creativity, dead man walking


Variasjonens rolle i seleksjon ved konsekvenser

Line F. Widmark Høgskolen i Oslo og Akershus

The Empirical Background for Skinner’s Basic Arguments Regarding Selection by Consequences

Iver H. Iversen University of North Florida

Nøkkelord: Skinner’s early research, selection by consequences, moment-to-moment effects, single reinforcement, selection by context