Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2019

 

Innhold:


Bruk av tegnøkonomi for å korte ned latenstiden etter friminutt for en elev med Downs syndrom. En systematisk replikasjon

Anders Dechsling Høgskolen I Østfold
Lill Melissa Larssen Høgskolen i Østfold
Yngve Herikstad Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Tegnøkonomi, skole, Downs syndrom, latenstid etter friminutt


Trening av Verbale Operanter og Differensiell Forsterkning Fører til Økning i Passende Vokalisering og Reduksjon i Upassende Vokalisering: Et Kasusstudie Basert på en Funksjonell Analyse

Mats Jarness OsloMet - storbyuniversitetet og Oslo Kommune
Petur Ingi Petursson Oslo Kommune
Sigmund Eldevik OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: funksjonelle analyser, upassende vokalisering, verbale operanter


Sosial adferd hos personer med autisme: Hva betyr regelstyring?

Geir Overskeid Universitetet i Oslo

Nøkkelord: Regelstyring, autisme, verbal adferd, sosial adferd, motivasjon


En oversikt over atferdsanalytisk bidrag som er knyttet til forbedring av livskvalitet hos personer med demens

Hanna Steinunn Steingrimsdottir OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: livskvalitet, demens, oversikt, atferdsanalyse


Endret responsallokering som en funksjon av sannsynlighet for gevinst i en spillsituasjon

Torunn Lian OsloMet - storbyuniversitetet
Camilla Østrem OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: spillavhengighet, stimuluskontroll, random ratio forsterkningsskjema, betinget diskriminasjon, responsallokering