Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, nr. 1, 2009

Innhold:


Hva er regelstyring og hvordan kan vi etablere kompetanse i dette hos barn med store lærevansker?

Atle Hansen Privat praksis i Haugesund

Nøkkelord: Autisme; Regelstyring; Funksjonsendrende stimuli; Tidlig intervensjon; EIBI


Presisjonsopplæring (PO) i opplæring i påkledning for jente med ADHD

Kari Megrund Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Atferdsflyt; Presisjonsopplæring; ADHD; Standard endringsskjema; SCC