Redaksjonen

Redaksjonen i NTA består for tiden av redaktør Børge Strømgren, og redaktørene Jon Arne Løkke for spalten "Om begreper» og Gunnar Ree for seksjonen "Atferdsanalytisk klassiker." Det kan også oppnevnes fungerende redaktør ("action editor") for spesielle temaer eller liknende i enkeltstående tilfeller.

Faglige konsulenter

Redaktøren får i tillegg hjelp av faglige konsulenter, disse har flere funksjoner:

En funksjon innebærer å fagfellevurdere innsendte manuskripter (hvis redaktøren har vurdert at manuskriptet kan gå til fagfellevurdering -- se mer om dette under Forfatterveiledning).
Redaktøren kan også spørre andre enn de faglige konsulentene om å fagfellevurdere et manuskript, men de faste konsulentene vil ofte være førstevalg hvis det kommer manuskript innenfor de områdene den enkelte har spesiell interesse av og/eller kjennskap til.

En annen funksjon innebærer å bistå redaktøren i oppdatering av retningslinjer for fagfellevurdering og kriterier for vurdering av manuskripter. Redaktør og fagfeller forholder seg til Vancouver Recommondation, APA-manualen og internasjonalt anerkjente regler for å løse praktisk og etisk problemstillinger i forbindelse med publisering.

En tredje funksjon er å koordinere, eller på annen måte hjelpe redaktøren, med å foreslå/finne områder som kan være interessante for en temaseksjon i et framtidig nummer.

Til sist, men ikke minst; å vurdere om NTA publiserer relevante arbeider, om tidsskriftet er i tråd med utviklingen i feltet, og andre problemstillinger belyst på konsulentens eget initiativ. Det er lagt vekt på bredde med hensyn på konsulentenes faglige bakgrunn og yrkeserfaring/arbeidssted.

Oversikt over de faglige konsulentene.

Erik Arntzen, OsloMet - storbyuniversitetet
Ulf Ingar Wangensteen Berge, VID Vitenskapelige Høgskole
Svein Eikeseth, OsloMet - storbyuniversitetet
Jon Magnus Eilertsen, OsloMet - storbyuniversitetet
Christoffer Eilifsen, OsloMet - storbyuniversitetet
Sigmund Eldevik, OsloMet - storbyuniversitetet
Johnny Finstad, Ecura Helse og omsorg
Magne Arve Flaten, OsloMet - storbyuniversitetet
Sjur Granmo, Høgskolen i Østfold
Terje Gundhus, Ullevål Universitetssykehus
Silje Haugland, Universitetet i Agder
Børge Holden, Sykehuset Innlandet HF
Per Holth, OsloMet - storbyuniversitetet
Oddbjørn Hove, Helse Fonna HF
Espen Borgå Johansen, OsloMet - storbyuniversitetet
Kenneth Larsen, Helse Sør-Øst
Torunn Lian, OsloMet - storbyuniversitetet
Kim Liland, Aldring og helse
Gunn E. H. Løkke, Høgskolen i Østfold
Jon Arne Løkke, Høgskolen i Østfold
Martin Øverlien Myhre, Universitetet i Oslo
Nils-Øyvind Offernes, Ullevål Universitetssykehus HF
Heidi Olaff, OsloMet - storbyuniversitetet
Petur I. Petursson, Oslo kommune
Annika Poulsen, HAVA-instituttet
Gunnar Ree, OsloMet - storbyuniversitetet
Alvdis Roulund, Sykehuset i Vestfold HF
Pedram Sadeghi, Oslo kommune
Pål Skogstad, Ullevål Universitetssykehus HF
Frode Svartdal, Universitetet i Tromsø
Aleksander Vie, Høgskolen i Østfold
Tore Vignes, VID Vitenskapelige Høgskole
Kjetil Viken, HøgskoIen Innlandet
Jørn Arve Vold, Råde kommune
Guro Dunvoll, Akershus Universitetssykehus
Anders Dechsling, Høgskolen i Østfold
Kai-Ove Ottersen, Lørenskog kommune

 

Britt AndersenHøgskolen i Oslo og Akershus
Erik ArntzenHøgskolen i Oslo og Akershus
Svein EikesethHøgskolen i Oslo og Akershus
Christoffer EilifsenHøgskolen i Oslo og Akershus
Sigmund EldevikHøgskolen i Oslo og Akershus
Jon Arne FarsethåsKapellveien Habiliteringssenter
Magne Arve FlatenUniversitetet i Tromsø
Jens Petter GitlesenUniversitetet i Stavanger
Arne Terje GulbrandsenSykehuset i Vestfold HF
Terje GundhusOslo Universitetssykehus HF
Silje HauglandUniversitetet i Agder
Børge HoldenSykehuset Innlandet HF
Per HolthHøgskolen i Oslo og Akershus
Oddbjørn HoveHelse Fonna HF
Jørn IsaksenSykehuset Innlandet HF
Espen Borgå JohansenHøgskolen i Oslo og Akershus
Kenneth LarsenOslo Universitetssykehus HF
Torunn LianHøgskolen i Oslo og Akershus
Kim LilandSykehuset i Vestfold
Jon Arne LøkkeHøgskolen i Østfold
Gunn E. H. LøkkeHøgskolen i Østfold
John Petter MykletunSykehuset Buskerud HF
Nils-Øyvind OffernesOslo Universitetssykehus HF
Heidi Skogre OlaffHøgskolen i Oslo og Akershus
Alvdis RoulundSykehuset i Vestfold HF
Ingunn SandakerHøgskolen i Oslo og Akershus
Pål SkogstadOslo Universitetssykehus HF
Frode SvartdalUniversitetet i Tromsø
Janne Mari Akselsen SørensenHelse Stavanger HF
Tore VignesVID Vitenskapelige Høgskole
Jørn Arve VoldRåde kommune
Heidi AaseFolkehelseinstituttet