Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2006

Innhold:


Hvor mye har atferdsanalytikere forsket på psykiske lidelser? En publikasjonssøk-studie

Oddbjørn Hove Helse Fonna, Haugesund
Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Atferdsanalyse, psykisk utviklingshemning, dobbeldiagnose, psykiske lidelser


Barneoppdragelse basert på anvendt atferdsanalyse

Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Barneoppdragelse, atferdsanalyse, promotering


Misforståelser om atferdsanalyse og utfordrende atferd, igjen

Børge Holden Sykehuset innlandet HF