Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2021

Et spesialnummer om stimuluskontroll

Vi har gleden av å presentere et spesialnummer om stimuluskontroll i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA), nummer 2 i 2021. Formålet med å publisere dette spesialnummeret er for det første å gi et overblikk over hvordan spørsmål innen stimuluskontroll kan studeres innenfor ulike dimensjoner av atferdsanalyse. For det andre informere lesere av NTA om forskningsfronten innen ulike områder. For det tredje at artiklene om stimuluskontroll skulle inspirere andre forskere og praktikere i deres daglige arbeid. For det fjerde ønsker vi med dette spesialnummeret å inspirere atferdsanalytikere i Norge til å publisere sitt arbeid i NTA.

pdf-icon

Erik Arntzen (OsloMet), Steffen Hansen (Høgskolen på Vestlandet), Svein Eikeseth (OsloMet) og Sigmund Eldevik (OsloMet) har vært gjesteredaktører for spesialnummeret. Du kan lese hele introduksjonen deres i denne pdf-artikkelen: https://nta.atferd.no/loadfile.aspx?IdFile=2126

Innhold:


Acquisition of Stimulus Control

Iver H. Iversen University of North Florida

Nøkkelord: discrimination, basic research on stimulus control, application of stimulus control, single-session acquisition of stimulus control, single-subject design, B. F. Skinner


Respondering i henhold til stimulusekvivalens som en funksjon av antall trials vs. Antall programmerte konsekvenser i etablering av baselinerelasjonene

Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Christoffer Eilifsen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Stimulusekvivalens, antall trials, antall programmerte konsekvenser, LS treningsstruktur, studenter


Effekten av antall noder og retningen i de trente betingede diskriminasjonene på etableringen av stimulusekvivalens

Live Fay Braaten OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Retning på treningskontingensen, treningsstruktur, stimulusekvivalens, antall noder, voksne forsøkspersoner


Distraktorer i tester for emergente relasjoner

Aleksander Vie Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Delayed matching-to-sample, stimulusekvivalens, remembering, distraktorer


Kontekstuell kontroll og gevinstparametere som påvirker responsallokering i en virtuell spillsituasjon

Nikolai Grindevoll Lijedahl Oslomet - storbyuniversitetet
Torunn Lian OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Spilling, stimuluskontroll, forsterkningsskjema, betinget diskriminasjon, responsallokering


Effects of Equivalence-Based Instruction in Teaching Health Related Norwegian Concepts to Adults with a Foreign Background

Oana Pintilie Oslo Metropolitan University
Torunn Lian Oslo Metropolitan University
Erik Arntzen Oslo Metropolitan University

Nøkkelord: stimulus equivalence, conditional-discrimination training, second language, adults, native language


Social Significant Stimuli in Training of conditional discriminations in Participant with Neurocognitive Disorder

Hanna Steinunn Steingrimsdottir OsloMet - storbyuniversitetet
Anette Brogård Antonsen OsloMet - storbyuniversitetet
Silje Boye-Hansen OsloMet - storbyuniversitetet
Heidi Grete Aasland OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Neurocognitive Disorder, stimulus equivalence, training protocol, inter-trial-interval, socially significant stimuli


Stimulusekvivalens og Event-relaterte Potensialer

Guro Granerud Akershus universitetssyykehus, Oslomet - storbyuniversitetet og NORMENT - OUS og UiO
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Emergente relasjoner, stimulusekvivalens, elektroencefalografi, N400


Eye-tracking: Et historisk innblikk og hva som måles

Pedram Sadeghi OsloMet - storbyuniversitetet og VID Vitenskapelige høgskole
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: stimuluskontroll, observeringsresponsens, øyebevegelser, eye-tracking, kompleks menneskelig atferd


Using Goal Setting with Praise and Antecedent Intervention to Decrease Smartphone-based Social Media Usage

Anna Þóra Gunnarsdóttir Schram Department of Psychology, Reykjavik University, Iceland
Simon Dymond School of Psychology, Swansea University, United Kingdom

Nøkkelord: goal setting, antecedent intervention, social media usage, smartphones


Stimulus Control in Applied Work with Children with Autism Spectrum Disorder from the Signalling and the Strengthening Perspective

Aleksandra Wood Department of Psychosocial Health, University of Agder
Carsta Simon Department of Psychosocial Health, University of Agder

Nøkkelord: Stimulus control, ASD, response strengthening, signalling


Stimuluskontroll i språkopplæring–En innføring

Heidi Skorge Olaff OsloMet - storbyuniversitetet
Svein Eikeseth OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: stimuluskontroll, diskriminasjonstrening, verbal atferd, prosedyrer for å etablere verbal atferd, generativ språklæring


Nudging, hva er det og bør vi benytte oss av det?

Fredrik Andersen Høgskolen I Østfold
Anders Dechsling Høgskolen I Østfold

Nøkkelord: Nudging, dulting, paternalisme, stimuluskontroll, prompting, etikk