Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2011

Innhold:


Anvendelse av Matching-to-Sample Prosedyrer i Etableringen av Akedemiske Ferdigheter

Erik Arntzen Høgskolen i Akershus
Torunn Lian Høgskolen i Akershus
Lill-Beathe Halstadtrø St. Olavs hospital, Trondsletten habiliteringssenter

Nøkkelord: stimulusekvivalens, matching-to-sample, betinget diskriminasjonsprosedyrer, treningsstrukturer, linear series, many-to-one, one-to-many, anvendelse


Fra medlemsblad til vitenskapelig tidsskrift

Torunn Lian Høgskolen i Akershus
Arne Terje Gulbrandsen Glenne Regionale Senter for Autisme

Om begreper

Miljøet i atferdsanalyse

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen Høgskolen i Akershus

Nøkkelord: begreper, miljøet, stimuli, misforståelser