Norsk tidsskrift for atferdsnalyse 2024

Innhold:


Søvntiltak basert på funksjonell kartlegging for en gutt i ungdomsskolealder med lett utviklingshemming, i en omsorgsbolig

Knut-Aleksander Brath Ecura Bo og Habilitering

Nøkkelord: miljøterapi, differensiell forsterkning, motstand mot legging, innsoving, søvn, søvnhygiene, funksjonell kartlegging, intervallregistrering, søvnhygiene


B. F. Skinners Walden Two: Hva handler den om, hva var målet med den, og hvilken verdi har den?

Børge Holden Habiliteringstjenesten, Sykehuset Innlandet

Good Behavior Game med elementer fra PAX: et tilpasset klasseromstiltak

Vetle Ryen Berge Ecura Veiledning og habilitering
Erik Paszkiewicz Ødegård Ecura Veiledning og habilitering

Nøkkelord: Good Behavior Game, PAX GBG, Klasseromsledelse, Forstyrrende adferd, Skole, Anvendt adferdsanalyse


Effekten av aktive læringsformer for å øke teoretiske ferdigheter i målrettet tiltaksarbeid for vernepleierstudenter

Bjørn Andre Torve Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet
Rita Larsen Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet
Tore Korsgård Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet
Marius Hansen Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet

Nøkkelord: aktive læringsformer, målrettet tiltaksarbeid, vernepleierstudenter, opplæringspakke


B. F. Skinners Beyond Freedom and Dignity fra 1971: Innhold, mottaking og effekt, og hvilket grunnlag hadde Skinner for å skrive den?

Børge Holden Sykehuset Innlandet

Nøkkelord: Beyond Freedom and Dignity