Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2018

Innhold:


Ett skolövergripande samverkansprojekt: Att skapa studiero och en trygg lärandemiljö

Laura Talme Funkis skola & öppenvård/Nackagården HVB
Lise Roll-Pettersson Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet
Peter Karlsson Besiva AB
Tatjana von Rosen Statistiska institutionen, Stockholms universitet

Nøkkelord: mplementering, skolövergripande positivt beteendestöd, social validitet, ”teacher efficacy”


Presisjonsopplæring og økt lesehastighet hos to barneskoleelever. En replikasjon.

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Elin Magnusdottir Høgskolen i Østfold
Amalia Raluca Karlsen Høgskolen i Østfold
Anne-Lise Krosby Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: presisjonsopplæring, SES, lesehastighet, barneskoleelever


Læringseffekt av podkastundervisning av kommunalt ansatt omsorgspersonell sammenliknet med læringseffekt av klasseromsundervisning av vernepleierstudenter ved undervisning om funksjonelle analyser: En pilotstudie

Rolf Magnus Grung OsloMet - Storbyuniversitetet

Nøkkelord: Forelesning, podkast, læringseffekt, funksjonelle analyser


Intensiv språktrening for barn med impressiv språkforstyrrelse; En pilotstudie

Stella-Therese Hansen Kapellveien habiliteringssenter
Jon Arne Farsethås Kapellveien habiliteringssenter

Nøkkelord: spesifikke språkvansker, impressiv språkforstyrrelse, anvendt atferdsanalyse, incidental teaching, språktrening, avbrutt tidsserie.


Om Begreper

Atferdsanalyse: Når eksistens blir sirkulær bør man ta et skritt ut av sirkelen

Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Kontroll, Pragmatisme, Konseptuell analyse, Sirkulært, Fagdisiplin, Tjenesteyting