Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2020

På grunn av foreningens anstrengte økonomi vil NTA i 2020 kun komme ut i elektronisk utgave.

Innhold:


Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie

Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Stian Orm Frambu

Nøkkelord: Sosial validitet, sosial akseptabilitet, tiltaksvurdering, faktoranalyse, reliabilitet, strukturvaliditet