Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2020

På grunn av foreningens anstrengte økonomi vil NTA i 2020 kun komme ut i elektronisk utgave.

Innhold:


Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie

Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Stian Orm Frambu

Nøkkelord: Sosial validitet, sosial akseptabilitet, tiltaksvurdering, faktoranalyse, reliabilitet, strukturvaliditet


Funksjonelle analyser i norske studier av behandling av utfordrende atferd. Hvilke metoder brukes, og hvor nyttige er de?

Bjørn Andre Torve Habililteringstjenesten i Sykehuset Innlandet
Rita Larsen Habililteringstjenesten i Sykehuset Innlandet

Nøkkelord: eksperimentelle funksjonelle analyser, indirekte funksjonelle analyser, deskriptive funksjonelle analyser, utfordrende atferd


Forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd: Matchede eller umatchede forsterkere?

Rolf Magnus Grung OsloMet - storbyuniversitetet
Monica Vandbakk OsloMet - storbyuniversitetet
Rune Tverberg Akershus universitetssykehus

Nøkkelord: Problematferd, automatisk forsterkning, matchede forsterkere, umatchede forsterkere, miljøberikelse


Kontekstuell kontroll og si-gjøre korrespondanse under spilling på spillautomat

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF
Torunn Lian OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: gambling, kontekstuelle stimuli, si-gjøre korrespondanse, regelstyrt atferd, voksne


Navngiving og emergens av stimulusekvivalensklasser hos barn

Hanne Augland OsloMet - Storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: stimulusekvivalens, homogen navngivning, heterogen navngivning, matching-to-sample, many-to-one, barn