Norsk tidsskrift for atferdsanalyse 2023

Fra og med 2023 avvikler vi ordningen med å organisere årgangen i flere utgivelser. Artiklene vil bli publisert fortløpende etterhvert som de er reviewet og antatt.

Innhold:


Opplæring til studenter i deskriptive funksjonelle analyser og FAK-skjema med innspilt PowerPoint

Christoffer Fodstad Eng Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Oppland)

Nøkkelord: Opplæring, Funksjonelle analyser, Deskriptive funksjonelle analyser, FAK–skjema, Studenter, behavioral skills training


Måleeenskaper ved et verktøy for måling av akseptabilitet og målingsrutiner i praksisfeltet. En oppdatering

Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Stian Orm Sykehuset Innlandet HF

Nøkkelord: sosial validitet, akseptabilitet, skala, normative premisser, faktoranalyse, strukturvaliditet


Forhåndssjekklista: Fem viktige forutsetninger for å bruke Sjekklista for målrettet tiltaksarbeid

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Anders Dechsling Høgskolen I Østfold

Bruk av funksjonelle analyser og non–kontingent forsterkning for å redusere alvorlig selvskading hos kvinne med CHARGE Syndrom

Bjørn Andre Torve Habiliteringstjenesten Sykehuset Innlandet
Marte Glorud Ringsaker kommune og Høgskolen i Innlandet

Nøkkelord: Funksjonelle analyser, atferdsanalyse, non–kontingent forsterkning, CHARGE syndrom


Effekten av Forsinkelser i Forsterkning på Personer med Autismespekterforstyrrelser

Johan Marheim OsloMet - Storbyuniversitetet
Sigmund Eldevik OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Autisme, Forsinket forsterkning, EIBI, Responsrate


Ulike perspektiver på språk ledsages av ulike anbefalinger om opplæring

Heidi Skorge Olaff OsloMet - storbyuniversitetet
Kenneth Larsen USN – Universitetet i Sørøst Norge

Nøkkelord: barn med autisme, intervensjoner, verbal atferd, bidireksjonal naming, språk, EIBI, TEACCH


Effekten av preferansebasert musikk på urolig atferd og vandring hos person med demens

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Stine Eileen Torp Løkkeberg Høgskolen i Østfold
Pauline Ravneng Høgskolen i Østfold
Liv-Solveig Tvete Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Agitasjon, vandring, TSF, NCR, demens, eldre, sykehjem


En spørreundersøkelse om klinikeres bruk av funksjonelle analyser før behandling av utfordrende atferd

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF
Rita Larsen Sykehuset Innlandet HF
Irene Kjærnstad Sykehuset Innlandet HF
Marius Hansen Sykehuset Innlandet HF
Christoffer Fodstad Eng Sykehuset Innlandet HF

Nøkkelord: Funksjonelle analyser, klinikere, spørreundersøkelse, utfordrende atferd