Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2008

Innhold:


Presisjonsopplæring ved innlæring av akademiske ferdigheter hos ei jente med utviklingshemning og autisme

Anne-Grethe Tøssebro Trondheim kommune, Åsveien skole

Nøkkelord: Presisjonsopplæring; Precision teaching; Autisme; Flyt; Mestring


Hvilket bidrag gir atferdsanalysen til forbrukerforskningen, og hva kan forbrukerforskningen gi tilbake til atferdsanalysen?

Asle Fagerstrøm Norges Informasjonstekniske Høgskole

Nøkkelord: Forbrukerforskning; Atferdsanalyse; Anvendt forbrukerforskning; Klassisk betinging; Operant modell


Felles oppmerksomhet: Hva er det, og hvilke følger har det for opplæring av barn med autisme?

Heidi Skorge Olaff Psykiatrien i Vestfold, Glenne, Regionalt senter for autisme

Nøkkelord: Felles oppmerksomhet; Joint attention; Autisme; Utviklingspsykologi; Kognitiv psykologi; Atferdsanalyse