Om NTA

Velkommen til Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) sine nettsider.
NTA er et vitenskapelig nivå 1 tidsskrift som gis ut av Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO). I tidsskriftet som så dagens lys allerede i 1974, den gang under navnet "Diskriminanten", publiseres vitenskapelige artikler innenfor atferdsanalysens arbeidsområder.

Artikler til nedlasting
På nettsidene våre kan du alle publiserte artikler siden 1994. De er nedlastbare pdf-filer og er fritt tilgjengelige for alle. Benytt menyen til venstre for å navigere deg gjennom årganger og utgivelser. Du kan også bruke søkefunksjonen på toppen av siden.

Skrive i NTA
NTA publiserer artikler fra alle arbeidsområdene i atferdsanalyse (se artikkel om arbeidsområdene her). Slik skal NTA være en arena for både eksperimentell forskning, teoretiske og konseptuelle problemstillinger og for anvendt atferdsanalyse, i tillegg til kliniske demonstrasjoner/målrettet miljøarbeid.

Kanskje er det aktuelt for deg å skrive i NTA? I så tilfelle finner du aktuell forfatterveiledning i menyen på toppen av siden.

Abonnement
NTA eies og utgis av Norsk Atferdsanalytisk Forening, og distribueres til alle medlemmer av foreningen. Om du ikke ønsker å være medlem av foreningen, vil vi naturligvis allikevel ønske deg velkommen som abonnent. Du finner mer informasjon om abonnement i menyen øverst på siden.

Tilbakemeldinger
Om du har synspunkter på nettsidene våre, eller på andre forhold ved tidsskriftet vil vi gjerne høre fra deg. Send oss i tilfelle en e-post til Borge.Stromgren@oslomet.no.