Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2021

Utgaven er ikke komplett. Artikler publiseres fortløpende etter ferdig reviewbehandling

Innhold:


Kamuflering: Atferd under negativ forsterkningskontroll og et eksempel på psykologisk infleksibilitet?

Stian Orm Høgskulen på Vestlandet
Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: kamuflering av sosiale vansker, kontekstuell atferdsvitenskap, psykologisk infleksibilitet, opplevelsesmessig unngåelser, negativ forsterkning


DRO og tegnøkonomi for å redusere forstyrrende adferd i klasserommet hos gutt på 8 år

Vetle Aaserud Berge Ecura Veiledning og Habilitering
Knut-Aleksander Brath Ecura Veiledning og Habilitering
Trine Lise Nybru OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: tegnøkonomi, klasserom, skole