Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2021

Innhold:


Kamuflering: Atferd under negativ forsterkningskontroll og et eksempel på psykologisk infleksibilitet?

Stian Orm Høgskulen på Vestlandet
Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: kamuflering av sosiale vansker, kontekstuell atferdsvitenskap, psykologisk infleksibilitet, opplevelsesmessig unngåelser, negativ forsterkning


DRO og tegnøkonomi for å redusere forstyrrende adferd i klasserommet hos gutt på 8 år

Vetle Ryen Berge Ecura Veiledning og Habilitering
Knut-Aleksander Brath Ecura Veiledning og Habilitering
Trine Lise Nybru OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: tegnøkonomi, klasserom, skole


Effekten av aktive læringsformer for å øke teoretiske ferdigheter i målrettet tiltaksarbeid hos miljøterapeuter

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF
Irene Kjærnstad Sykehuset Innlandet HF
Marius Hansen Sykehuset Innlandet HF
Rita Larsen Sykehuset Innlandet HF
Christoffer Fodstad Eng Sykehuset Innlandet HF
Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF

Nøkkelord: aktive læringsformer, målrettet tiltaksarbeid, miljøterapeuter, opplæringspakke


Sosial validitet og anvendt atferdsanalyse

Christoffer Eilifsen OsloMet - storbyuniversitetet
Monica Vandbakk OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: sosial validitet, moralfilosofi, anvendt atferdsanalyse


En sammenligning av den tradisjonelle eksperimentelle funksjonelle analysen og Interview-Informed Synthesized Contingecy Analysis. En tidlig, men systematisk oversikt

Oda Marie Vister Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: funksjonelle analyser, eksperimentelle funksjonelle analyser, analyser, IISCA, funksjoner og tidsbruk


Sosial ufølsomhet ved autisme: Er regelstyring en bedre forklaring enn svekket “theory of mind”?

Geir Overskeid Universitetet i Oslo

Nøkkelord: autisme, sosial ufølsomhet, theory of mind, regelstyrt adferd


En Bedring i Tiltaksintegritet med hjelp av Behavioral Skills Training og Prestasjonsavhengige Tilbakemeldinger

Kristine Ryen Berge Oslo Kommune
Petur Ingi Petursson Oslo universitetssykehus

Nøkkelord: Behavioral skills training, prestasjonsavhengige tilbakemeldinger, tiltaksintegritet, aktivitetsplaner


Skinners Verbal Behavior og Quines Word and Object: En analyse av avansert verbal atferd

Gunnar Salthe Fredrikstad
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: verbal atferd, Skinner, Quine, avanserte språkfunksjoner