Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2019

Innhold:


Emergente relasjoner og mulige konsekvenser for begrepet stimulusklasser

Anders Dechsling OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Stimulusekvivalens, stimulusklasser, funksjonelle klasser, ekvivalensklasser, sortering


Økt utføring av hverdagsaktiviteter gjennom atferdsavtaler

Monica Vandbakk OsloMet - storbyuniversitetet
Hanna Steinunn Steingrimsdottir OsloMet - storbyuniversitetet
Jonny Finstad Ecura Bo og habilitering AS

Nøkkelord: Atferdsavtaler, tegnøkonomi, hverdagsaktiviteter, motivasjon, multippel-baseline design


Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi

Stian Orm Universitetet i Oslo
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Atferdsanalyse, Utviklingspsykopatologi, Pathological Demand Avoidance, Transaksjonell psykologi, Funksjonelle analyser


Effekten av Forsinket Forsterkning hos barn med Autismespekterforstyrrelse

Sigmund Eldevik Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet
Lasse Arnesen Vollan Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet
Kristoffer Munthe Sakseide Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet
Catherine Gale Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet

Nøkkelord: autismespekterforstyrrelse, forsinket forsterkning, umiddelbar forsterkning, responsrate


Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Stian Orm Universitetet i Oslo
Anders Dechsling Høgskolen I Østfold

Nøkkelord: Nevrodiversitet, anvendt atferdsanalyse, misforståelser, self-advocacy, autisme