Søk i NTAs artikkeldatabase

Denne siden gir deg mulighet til å søke i artikkeldatabasen til NTA. Du kan søke på tittel, forfatter og nøkkelord og forøvrig etter et hvilket som helst ord eller tekstfrase som kan opptre både i sammendrag, i selve artikkelteksten og i litteraturhenvisningene. Det er imidlertid ikke støtte for kombinerte søk med f.eks. forfatternavn og nøkkelord.

Søk etter:

Søket ditt ga 26 treff.

Viser side 1 av 3.


Neste sideSiste side
Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2012

Søket ga treff i: Tittel, Sammendrag, Tema/Nøkkelord, Artikkeltekst

Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunnar Salthe Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: kliniske arbeidsmodeller, vernepleierens arbeidsmodell, normative og empiriske premisser, anvendt atferdsanalyse, sjekkliste, beslutningsstøtte


Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2021

Søket ga treff i: Sammendrag, Litteraturreferanser, Artikkeltekst

Effekten av aktive læringsformer for å øke teoretiske ferdigheter i målrettet tiltaksarbeid hos miljøterapeuter

Bjørn Andre Torve Sykehuset Innlandet HF
Irene Kjærnstad Sykehuset Innlandet HF
Marius Hansen Sykehuset Innlandet HF
Rita Larsen Sykehuset Innlandet HF
Christoffer Fodstad Eng Sykehuset Innlandet HF
Marius Bakken Sykehuset Innlandet HF

Nøkkelord: aktive læringsformer, målrettet tiltaksarbeid, miljøterapeuter, opplæringspakke


Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2022

Søket ga treff i: Litteraturreferanser, Artikkeltekst

Reduksjon av hudplukking – et selvendringsprosjekt

Mia Delic Høgskolen i Østfold
Yngve Herikstad Høgskolen I Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: hudplukking, følelsesregulering, differensiell forsterkning, Competing Response Training (CRT), Habit Reversal Training (HRT), selvinstruksjon


Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2021

Søket ga treff i: Litteraturreferanser, Artikkeltekst

Nudging, hva er det og bør vi benytte oss av det?

Fredrik Andersen Høgskolen I Østfold
Anders Dechsling Høgskolen I Østfold

Nøkkelord: Nudging, dulting, paternalisme, stimuluskontroll, prompting, etikk


Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2020

Søket ga treff i: Litteraturreferanser, Artikkeltekst

Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie

Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Stian Orm Frambu

Nøkkelord: Sosial validitet, sosial akseptabilitet, tiltaksvurdering, faktoranalyse, reliabilitet, strukturvaliditet


Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2020

Søket ga treff i: Litteraturreferanser, Artikkeltekst

Opplæring i å Følge Beskjeder i Barnehagen hos et Barn med Autisme ved «Errorless Compliance Training»

Emilie Østby Kløfta OsloMet - storbyuniversitetet
Silje Nikolaisen Senter for Tidlig Intervensjon, Oslo
Sigmund Eldevik OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Autisme, Samarbeid, Følge beskjeder


Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2020

Søket ga treff i: Litteraturreferanser, Artikkeltekst

Kan aksept- og forpliktelsesterapi øke psykologisk fleksibilitet hos personer med autismespekterforstyrrelser?

Stian Orm Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Systematisk litteraturgjennomgang, kognitiv atferdsterapi, aksept- og forpliktelsesterapi, autismespekterforstyrrelser, psykologisk fleksibilitet, mindfulness


Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2020

Søket ga treff i: Litteraturreferanser, Artikkeltekst

Kort rapport: Måling av sosial validitet i studier publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold og Høgskulen på Vestlandet
Stian Orm Universitetet i Oslo
Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: sosial validitet, tiltaksevaluering, anvendt atferdsanalyse, atferdsanalyse i praksis


Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2019

Søket ga treff i: Litteraturreferanser, Artikkeltekst

Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Stian Orm Universitetet i Oslo
Anders Dechsling Høgskolen I Østfold

Nøkkelord: Nevrodiversitet, anvendt atferdsanalyse, misforståelser, self-advocacy, autisme


Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 1, 2019

Søket ga treff i: Litteraturreferanser, Artikkeltekst

Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi

Stian Orm Universitetet i Oslo
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Atferdsanalyse, Utviklingspsykopatologi, Pathological Demand Avoidance, Transaksjonell psykologi, Funksjonelle analyser


Neste sideSiste side