Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2011

Innhold:


Atferdsanalytiske tiltak for personer med demens. Et litteratursøk

Applied Behavior Analysis and Persons with Dementia

Jørn Arve Vold Råde Kommune
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Demens, Litteratursøk, Funksjonelle analyser, Evidensbaserte tiltak


Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og vandring hos en person med demens

Fixed-Time (FT) Presentation of Stimuli with Reinforcing Effect and Wandering with a Person with Dementia

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Camilla Berger Høgskolen i Østfold
Rune Aadalen Høgskolen i Østfold
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Nøkkelord: Demens, Vandring, Funksjonelle analyser, Tidsbasert presentasjon av Stimuli med Forsterkereffekt (TSF), Nonkontingent forsterkning (NCR)


Tidsbasert fjerning av krav og redusert motstand hos en person med demens

Fixed-time Presentation of Escape Possibilities (NCE), and Reduction of Problem Behaviors

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gerhard Dahlstrøm Høgskolen i Østfold
Linda K. Engebretsen Høgskolen i Østfold
Tina S. Kvarme Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Demens, Nonkontingent Flukt, Negativ Forsterkning, Multielementdesign, NCE/TSF-F


Tidsbasert fjerning av krav, differensiell forsterkning og motstand mot stell hos en person med demens

NCR and DRO Procedures in the Care of a Person with Dementia

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Anita B. Iversen Høgskolen i Østfold
Anna Lind Høgskolen i Østfold
Marianne Riis
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Nøkkelord: Demens, Problematferd, Funksjonelle Analyser, Flukt, TSF-F (NCE), DRO


Preferansekartlegging for personer med kognitiv svikt på sykehjem

Preference Assessment in Nursing Homes

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Eva S. Eriksen Høgskolen i Østfold
Cecilie Hansteensen Høgskolen i Østfold
Annicken N. Karlsøen Høgskolen i Østfold
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Nøkkelord: Eldre, Indirekte Preferansekartlegging, Parvis Preferansekartlegging


Økt sosial interaksjon som følge av primingaktiviteter blant eldre med demens

Increased Social Interaction Among Elderly Following Priming Activities

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Robert Falck Høgskolen i Østfold
Linda K. Steen Høgskolen i Østfold
Georg Andre Unnemark Høgskolen i Østfold
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Nøkkelord: Demens, Aktivisering, Priming, Sosial Interaksjon


Effekten av prefererte aktiviteter på lykkenivået hos to personer med demens

The Effect of Preferred Activities on Happiness-Levels for People with Dementia

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Nina Hanch Bjerke Høgskolen i Østfold
Mette Hjortkær Hansen Høgskolen i Østfold
Beatrice Josianne Nilsen Høgskolen i Østfold
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Nøkkelord: Lykke, Livskvalitet, Preferansekartlegging, Demens


Personalopplæring i bruk av mindre påtrengende prompts ved måltider på en sykehjemsavdeling

Staff Training to Promote Less Intrusive Prompts during Meals in a Nursing Ward

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Aud Helen Drabløs Høgskolen i Østfold
Turid M. Strand Høgskolen i Østfold
Britt Thorvaldsen Høgskolen i Østfold
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Nøkkelord: ADL-funksjon, Eldre, Personalopplæring, Prompts


Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdanalyse

ExpeExperimental Studies of Memory in Cognitive Psychology and Behavior Analysis

Christoffer Eilifsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Aleksander Vie Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Akershus

Nøkkelord: vitenskapsfilosofi, kognitiv psykologi, atferdsanalyse, hukommelse, delayed matching-to-sample, stimulusekvivalens, precurrent atferd


Atferdsanalytisk forskning på demens: Fokus på hvordan betingete diskriminasjonsprosedyrer kan anvendes

Behavior analytic research in dementia: Focusing on how to apply conditioned discrimination procedures

Hanna Steinunn Steingrimsdottir Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: betinget diskriminasjon, demens, matching-to-sample, rehabilitering, stimulusekvivalens


Tidsbasert presentasjon av Stimuli med Forsterkereffekt type Flukt kombinert med beriking av miljø som tiltak i sykehjem

Time-Based Escape (NCE) combined with Enriched Environment for an Elderly with Alzheimer's Dementia and Resistance towards maintaining Personal Hygiene

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Helene Aubell Høgskolen i Østfold
Kristin Merete Paulsen Høgskolen i Østfold
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Nøkkelord: Tidsbasert Presentasjon av Stimuli med Forsterkereffekt type Flukt (TSF-F/NCE), Funksjonell Analyse, Beriking av Miljø, Alzheimer demens


Fading og økt stemmevolum hos en person med Selektiv Mutisme

Fading in Volum on a Radio in an Attempt to Increase Voice Volume in a Person with Selective Mutism

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Line Martinsen Høgskolen i Østfold
Line Kristin Jemtland Økland Høgskolen i Østfold
Karoline Rønning Høgskolen i Østfold
Tone Marie Spjudvik Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Selektiv Mutisme, Fading, Stemmevolum, ABC-design


En adferdsanalytisk fortolkning av hukommelse

Gunnar Ree Høgskolen i Oslo og Akershus

En adferdsanalytisk fortolkning av hukommelse

Palmer, D. (1991). A behavioral interpretation of memory. In L. J. Hayes & P. N. Chase (eds.), Dialogues on Verbal Behavior. Reno: Context Press, s. 261 – 279.

David C. Palmer Smith College

Om begreper Begrepet konsekvenser innen atferdsanalysen

Comunidad Los Horcones . (1987). The Concept of Consequences in the Analysis of Behavior. The Behavior Analyst, 10, 291–294.

Comunidad Los Horcones Hermosillo, Sonora, Mexico