Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2013

Innhold:


Funksjonelle analyser av problematferd. En introduksjon

Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark, og AFMR Habiliteringstjenesten Stavanger

Nøkkelord: Funksjonelle analyser, årsaksbasert behandling, standardmetoder


En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Børge Strømgren Høgskolen i Oslo og Akershus
Monica Stolen Dønnum Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Utfordrende atferd, analyse, behandling, multimodal, kontekstuell


Opplæring i ikke-eksperimentelle funksjonelle analyser eller FAK-analyser

Kari Anne Torp Bertelsen Halden Kommune
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Marianne Solvang Halden kommune
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Personalopplæring, funksjonelle analyser, FAK-analyser, slutning om atferdsfunksjoner


Reduksjon av ruminering hos en ung gutt med en DRO-prosedyre

Ruth Kopperud Rustad skole og Høgskolen i Oslo og Akershus
Kristin Granheim Ås kommune

Nøkkelord: ruminering, DRO, tegnøkonomi


En Empirisk Studie av Forløperidentifisering og Responsklasse-hierarkier

Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Kristian Ree Berge Høgskolen i Østfold
Lars Johnsrud Høgskolen i Østfold
Kristina Larsen Høgskolen i Østfold
Line Jeanette Viberg Mæhre Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Forløpere, Funksjonelle analyser, Samvariasjon, Responsklasse-hierarki


Effekten av hastighetstrening av matematiske formler på anvendelse av komplekse matematiske operasjoner hos elever med matematikkvansker

Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold
Ole Ivar Kjernlie Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: presisjonsopplæring, flyt, spesifikke matematikkvansker, SES


Tekst og vokal prompting for å bedre manding hos personer med demens

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Oslo og Akershus
Siv Leirvik Høgskolen i Østfold
Pernille Andersen Lund Høgskolen i Østfold
Jørn Arve Vold Råde Kommune

Nøkkelord: Demens, Manding, Vokal og tekstuell prompting


Etablering av vokale mands ved bruk av Modified Incidental Teaching Sessions

Håvard Dyvesveen Høgskolen i Oslo og Akershus
Rita Christensen Høgskolen i Oslo og Akershus
Dag Gladmann Sørheim Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: MITS, DTT, incidental teaching, verbal atferd, mand-responser, generalisering


Tegnøkonomi og påvirkning av oppmøte etter friminutt i en barneskoleklasse

Mai Linda Andresen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Tegnøkonomi, Barneskolebarn, Læringshemmende atferd, ABAB-design


Normativt

Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Deskriptive og normative setninger, Etikk, Anvendt atferdsanalyse, Mål