Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2014

Innhold:


Hypotetiske konstrukter innenfor atferdsanalyse: Finnes de? Ja, men der lever de dessverre ikke i beste velgående

Frode Svartdal Universitetet i Tromsø

Nøkkelord: Atferdsanalyse, kognitiv psykologi, hypotetisk konstrukt


Er alle abstraksjoner hypotetiske konstrukter?

Christoffer Eilifsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Verda har gått framover: Hypotetiske konstrukt og nevrobiologiske mekanismar

Magne Arve Flaten Psykologisk Institutt, Noregs Teknisk-Naturvitskaplige Universitet

Atferdsanalyse og kognitiv psykologi: Ulike mål, forskningsstrategier og nytteverdier

Per Holth Høgskolen i Oslo og Akershus

Att balansera på eggen av Ockhams rakkniv: om hypotetiska konstrukt i Svartdal (2014)

Lars Klintwall Høgskolen i Oslo og Akershus
Rasmus Berggren Karolinska Institutet og Stockholms Universitet

Hypotetiske Konstrukter er en Nødvendighet, og Derfor bør Atferdsanalytikere være mer Opptatt av Begrepsvaliditet

Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: hypotetiske konstrukter, begrepsvaliditet, operasjonalisering, slutninger


Adferdsanalysen har kapitulert for virkeligheten—men tar ikke konsekvensen av det

Geir Overskeid Universitetet i Oslo

De små forskjellers narcissisme

Gunnar Ree Høgskolen i Oslo og akershus

Hva skal barnet hete? Kommentar til debatten om psykologiens «hypotetiske konstrukter»

Karl Halvor Teigen Psykologisk institutt, UiO og Simula Research Laboratory

Atferdsanalyse og nevrokognitive perspektiver tilhører ulike kausale og forklarende kategorier

Øystein Vogt Høgskolen i Oslo og Akershus

Hypotetiske konstrukter i atferdsanalyse: Veien videre

Frode Svartdal Universitetet i Tromsø

Hvilken rolle kan private hendelser spille i funksjonelle analyser? Drøfting og eksempler

Børge Holden Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Hedmark, og i Helse Stavanger

Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse

Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus
Torunn Lian Høgskolen i Oslo og Akershus

Etablering av Grunnleggende Ferdigheter i Gitarspill og Redusert Fravær gjennom Precision Teaching

Rasmi Krippendorf

Nøkkelord: Precision Teaching, musikkundervisning, gitarspill