Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2015

Innhold:


Bruk av en morfingprosedyre i trening av ansiktsgjenkjenning hos en person med demens

Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus
Lars Engelsen Strandbakken Høgskolen i Oslo og Akershus
Hanna Steinunn Steingrimsdottir Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Betinget diskriminering, samtidig og forsinket matching-to-sample, bilde-navn relasjoner, morfing, demens


Aspekter ved forskning på stimulusklasser i og utenfor laboratoriet

Jon Magnus Eilertsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Stimulusekvivalens, funksjonelle stimulusklasser, overføring av stimulusfunksjoner, transformering av stimulusfunksjoner, generaliserte ekvivalensklasser, forbrukeratferd


Atferdsanalytisk forståelse og behandling av depresjon

Martin Øverlien Myhre Lovisenberg Diakonale Sykehus
Børge Strømgren Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Atferdsaktivering, depresjon, empirisk støttede tilnærminger


Atferdsaktivering for depresjon – En klinisk evaluering med et AB design

Martin Øverlien Myhre Lovisenberg Diakonale Sykehus
Jon Magnus Eilertsen Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Atferdsaktivering, Depresjon, N=1 design, klinisk atferdsanalyse, innlagte pasienter


Visuelle analyser av data—er det greit å ikke vite alt?

Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Visuelle analyser, statistiske analyser, slutninger, feil i dataanalysen, grafiske framstillinger