Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2016

Innhold:


Bruk av NCR hos person med demens og sosialt forsterket vandreatferd

Ulf Berge VID Vitenskapelige Høgskole
Hilde Karin Hamre VID Vitenskapelige Høgskole
Eivind Vik Hillestad VID Vitenskapelige Høgskole

Nøkkelord: Demens, atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD), vandring, funksjonelle analyser, fast tidsskjema (FT), nonkontingent forsterkning (NCR)


Bruk av et variabelt intervall DRO skjema med formål om å redusere pica

Christian Myrvang Høgskolen i Oslo og Akershus og Oslo kommune
Petur Ingi Petursson Oslo kommune
Monica Vandbakk Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Autisme, psykisk utviklingshemning, utfordrende atferd, pica, tvunget-valg preferansekartlegging, VI-DRO, variabelt tidsintervall forsterkningsskjema


Effekter av Personalopplæring på Gjennomføring av Incidental Teaching for Barn med Autisme

Hege Tryggestad Spesialpedagogisk team, Ski kommune
Sigmund Eldevik Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: personalopplæring, selvevaluering, teori og videomodellering, rollespill, feedback, incidental teaching, mand, barn med autisme


Effekter av et Atferdsanalytisk Basert Program for Elever med Matematikkvansker; Et Pilotprosjekt

Hege Tryggestad Spesialpedagogisk team, Ski kommune
Sigmund Eldevik Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Matematikkvansker, individuell og intensiv matematikkopplæring, autisme, Math Recovery, Summa Summarum


Atferdsanalytiske begreper på norsk. Er de gode, bør noen forbedres, og hvordan kan vi eventuelt gå fram?

Børge Holden Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten i Hedmark, og Helse Stavanger, HAVO Lassa

Om begreper

Eksperimentell kontroll, atferdspåvirkning, selvkontroll, frihet og autonomi

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunnar Salthe Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: eksperimentell kontroll, atferdspåvirkning, frihet, autonomi, fri vilje