Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2017

Innhold:


Overføring av Stimulusfunksjoner

Jon Magnus Eilertsen Høgskolen i Oslo og Akershus
Erik Arntzen Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: stimulusekvivalens, stimulusfunksjoner, overføring, preferanser, valg


Utfordrende atferd og DRO, regelfølging og tegnøkonomi hos en mann med autisme og moderat psykisk utviklingshemming

Guro Granerud Akershus universitetssykehus HF
Pål J Bruneberg Ullensaker kommune
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: DRO, regelstyring, tegnøkonomi, psykisk utviklingshemming, autisme, tvang og makt


Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Anders Dechsling Høgskolen i Østfold
Sindre Kvebæk Høgskolen i Østfold
Bjørn Erik Navestad Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Mand, DTT, IBC, IT, Språkopplæring, Barn, Barnehage


Behandling av sengevæting basert på forsterkning av skriftlig sann rapportering om tørr truse og seng

Tor Jullumstrø St. Olavs hospital

Nøkkelord: Nattlig enurese, autisme, ADHD, verbal-nonverbal korrespondanse-trening


Om begreper

Intraverbaler som de viktigste byggeklossene i en atferdsanalytisk akademisk pedagogikk

Sjur Granmo Høgskolen i Østfold
Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: intraverbal, pauser, forelesning, undervisning, høyere utdanning