Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2018

Innhold:


Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse

Martin Øverlien Myhre Universitetet i Oslo
Anita Johanna Tørmoen Universitetet i Oslo
Børge Strømgren OsloMet - storbyuniversitetet
Fredrik A. Walby Universitetet i Oslo

Nøkkelord: Dialektisk atferdsterapi, atferdsaktivering, aksept- og forpliktelsesterapi, funksjonell analytisk psykoterapi


Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse

Lars Rune Halvorsen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Sjur Granmo Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: atferdsanalyse, lab, studenters læring, høgskolepedagogikk, vernepleie


Etablering av matematiske begreper ved betinget diskriminasjonstrening

Torunn Lian OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: stimulusekvivalens, matching-to-sample, lesing i matematikk, matematikk-forståelse, matematiske størrelser, brøk, desimal, prosent, forholdstall


Hvor robust er samsvaret mellom respondering på matching-to-sample tester og sorteringstester?

Kristiane Rustad Bevolden OsloMet - storbyuniversitetet
Erik Arntzen OsloMet - storbyuniversitetet

Nøkkelord: Stimulusekvivalens, sortering, stimulusklasser, umiddelbar emergens, utsatt emergens