Diskriminanten nr. 2, 2005

Innhold:


En eksperimentell funksjonell analyse og behandling av problematferd i form av roping hos jente med multifunksjonshemning

Jørn Arve Vold Fredrikstad kommune

Har læring av snakking automatisk effekt på lytting? Et forsøk med et barn med autisme

Kai-Ove Ottersen Habiliteringstjenesten i Hedmark

Varig eliminasjon av alvorlig selvskading ved hjelp av ”time-out”

Mona Linnes Sør-Odal kommune

Nøkkelord: Selvskading, time-out, langtidseffekt, kapittel 4A