Diskriminanten nr. 1 og 2, 2004

Innhold:


Non-kontingent forsterkning: En kortfattet, oppdatert framstilling

Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark

Non-kontingent forsterkning i behandling av negativt forsterket problematferd hos mann med Downs Syndrom

Ole Petter Østerbø Habiliteringstjenesten i Hedmark

Behandling av ekstrem, spesifikk lydfølsomhet hos mann med moderat psykisk utviklingshemning og autisme

Kai-Ove Ottersen Habiliteringstjenesten for voksne Hedmark

Utagering og jobbtilfredshet

Fredrik Andersen
Øyvind Mathisen
Morten Olsen