Diskriminanten nr. 1, 2002

Innhold:


Topografibasert og seleksjonsbasert verbal atferd en systematisk replikasjon og sammenligning

Ulf Berge Rehabiliteringstjenesten i Rogaland

Reduksjon av selvskading En sammenligning av responsavhengige og responsuavhengige forsterkningsprosedyrer

Kenneth Larsen Glenne Autismesenter

Tidlig intervensjon og høydosetiltak for barn med store hjerneskader

Bjarne Øyen Høgskolen i Akershus
Helga Svennevik Kringen Nordre Aasen Habiliteringssenter

Minneord Arnold P. Goldstein

Tom Rørby Glenne autismesenter