Diskriminanten nr. 3 og 4, 2004

Innhold:


Analyse og behandling av alvorlege og bizarre øydeleggelsar hos ei kvinne med lett psykisk utviklingshemning. Ei atferdsanalytisk tolking

Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark

Reduksjon av stamming – en guide for behandlere og stammere som søker effektive metoder


Kunnskaper om utforming av konkrete mål: Hvor kom kunnskapene fra og med hvilket badevann forsvant de?

Jon A. Løkke
Gunn E Haagensen