Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2010

Innhold:


Presisjonsopplæring og økt lesehastighet hos to elever med store konsentrasjonsvansker

Ole J. Ekran Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Presisjonsopplæring; Leseopplæring; Leseflyt; Konsentrasjonsvansker


Utforming av innendeltaker-design grafer i Microsoft Excel 2007

Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold
Fie Schramm Olsen Ungdom og barnevern
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Børge Strømgren Høgskolen i Akershus

Nøkkelord: Innen deltaker design, linjegrafer, excel