Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 3, 2010

Innhold:


Adferdsanalyse som forskningsdisiplin

Gunnar Ree Høgskolen i Akershus

Nøkkelord: Eksperimentell adferdsanalyse, anvendt adferdsanalyse, konseptuell adferds-analyse, seleksjon.


Innlæring av tre spørsmålsformer etter observasjon av modell

Thomas Haugerud Kapellveien habiliteringssenter

Nøkkelord: mands, å lære å stille spørsmål, observasjonslæring.


Interview with Julie S. Vargas

Erik Arntzen Høgskolen i Akershus

O. Ivar Løvaas: Til minne

Svein Eikeseth Høgskolen i Akershus