Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 4, 2010

Innhold:


Kontrafaktisk tenkning og avoidance

Frode Svartdal Universitetet i Tromsø
Jens Andreas Terum Universitetet i Tromsø

Nøkkelord: Avoidance, kontrafaktisk tenkning


Notasjon av de grunnleggende termene og operasjonene i atferdsanalyse: Et pedagogisk virkemiddel

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen Høgskolen i Akershus
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Misforståelser; Grunnleggende operasjoner; Notasjon; Opplæring i atferdsanalyse


Vitenskapelige publikasjoner, idealet om systematisk empirisme og atferdsanalytiske tidsskrifter

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen Høgskolen i Akershus
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Vitenskapelige tidsskrifter; Kvalitetskrav; Systematisk empiri; EJOBA/NTA