Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 3, 2009

Innhold:


Opplæring av personer med lav formell kompetanse i gjennomføring av eksperimentelle funksjonelle analyser av selvskading

Kari Anne Torp Bertelsen Halden kommune

Nøkkelord: Funksjonelle analyser; Eksperimentelle funksjonelle analyser; Opplæring