Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2009

Innhold:


Stamming: utviklingstrekk, diagnostiske kjennetegn, årsaker og effektiv behandling, med vekt på metoden forenklet regulert pusting, FRP

Tor Jullumstrø

Nøkkelord: Stamming, Forenklet regulert pusting, FRP, Simplified regulated breathing


Behandling av skolenekting hos 15 år gammel gutt ved hjelp av ekstinksjon og atferdsavtaler

Jan-Ivar Sållman Sykehuset innlandet HF
Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Skolenekting; Ekstinksjon; Eksponering; Atferdsavtaler; Unnslippelse; Negativ straff