Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 4, 2009

Innhold:


Bruk av matchede og umatchede forsterkere i forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd. En gjennomgang av litteraturen

Rolf Magnus Grung Akershus universitetssykehus HF
Børge Holden Sykehuset innlandet HF
Svein Eikeseth Høgskolen i Akershus

Nøkkelord: Utfordrende atferd; Automatisk forsterkning; Matchede forsterkere; Umatchede forsterkere


Er gode relasjoner mellom terapeut og klient forenlig med atferdsanalyse i behandling og opplæring av personer med utviklingshemning?

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Relasjoner; Relasjonskompetanse; Atferdsanalyse; Behaviorisme


Opplæring av personer med lav formell kompetanse i visuelle analyser av figurer i tre ulike N=1-designer

Kari Anne Torp Bertelsen Halden kommune

Nøkkelord: N=1-design; AB-design; ABAB-design; Flerbehandlingsdesign; Visuelle analyser; Opplæring


Bruk av hurtiglesingsteknikker for å øke lesehastighet hos gutt med kognitiv svikt og reaktiv tilknytningsforstyrrelse

Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen Høgskolen i Akershus

Nøkkelord: Leseopplæring; Hurtiglesing; Lesefl yt; Presisjonsopplæring


Hvordan kan vi oppnå gode relasjoner til klienter med utviklingshemning i atferdsanalytisk behandling?

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Utviklingshemning; Behandling; Relasjoner; Atferdsanalyse