Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2007

Innhold:


Opplæring av personer med varierende utdanning og bakgrunn i utføring av eksperimentelle funksjonelle analyser. En norsk replikasjon

Gunn Karin Brechan-Skjetne St. Olavs hospital, Trondsletten habiliteringssenter

Nøkkelord: Personalopplæring; Funksjonelle analyser; Eksperimentelle funksjonelle analyser


Framstilling av forholdet mellom Skinner, behaviorisme og evolusjonsteori i norsk faglitteratur. En kommentar til Iver Mysteruds "Mennesket og moderne evolusjonsteori"

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Skinner; Behaviorisme; Atferdsanalyse; Tabula rasa; Biologi; Evolusjonsteori


Hvordan kan en nordmann bli internasjonalt sertifisert atferdsanalytiker? En beskrivelse av framgangmåtene for sertifiseringene BCBA og BCABA

Sigmund Eldevik Senter for tidligintervensjon