Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 4, 2007

Innhold:


En innføring i Presisjonsopplæring (Precision teaching). Bakgrunn, verdigrunnlag og metode

Anne-Grethe Tøssebro Trondheim kommune, Åsveien skole

Nøkkelord: Presisjonsopplæring; Precision teaching; Autisme;


Hvordan kan vi snakke om atferdsanalyse til andre enn atferdsanalytikere?

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Atferdsanalyse; Språk; Aksept; Begreper; Prinsipper