Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 3, 2007

Innhold:


Etablering av bruk av briller ved hjelp av gradvis tilvenning og positiv forsterkning

Hege Eilertsen Fredrikstad kommune
Lena Marie Håkenstad Moss kommune
Odd Herman Kabo Sarpsborg kommune
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Autisme, Briller; Tilvenning, Forsterkning, Kriterieendrings-design


En pilotstudie av trenerferdigheters betydning for læringshastighet hos et barn med autisme som fikk atferdsanalytisk tidligintervensjon

Vigdis Kristiansen Skedsmo kommune

Nøkkelord: Autisme; Tidligintervensjon; Trenerferdigheter; Læringshastighet


Kor nødvendig er det å erstatta problematferd med alternativ eller annan atferd?

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Alternativ atferd; Annen atferd; Erstatning; DRA; DRO; Ekstinksjon; Straff