Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 3, 2006

Innhold:


Etablering av ballettdans ved hjelp Presisjonsopplæring (Precision Teaching)

Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Flyt; Atferdsflyt; Ballett; Presisjonsopplæring; Precision teaching; Læringsresultater


Funksjonelle analyser av atferd som inngår i psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Et atferdsanalytisk supplement til tradisjonelle ICD-10-diagnoser

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Psykiske lidelser; Atferdsanalyse; Funksjonelle analyser


Kulturell seleksjon: Hva er det og innebærer det et eget prinsipp for seleksjon?

Tore Vignes Stavanger Universitetssjukehus
Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Kulturell seleksjon; Makrobetingelser; Sammenhengende atferdsbetingelser; Metabetingelser


Stivpyntet, men uten invitasjoner? ABA 2006 og noen ettertanker om atferdsanalyse.

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold