Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 4, 2006

Innhold:


Reduksjon av tissing andre steder enn i toalettet ved hjelp av non-kontingent forsterkning

Terje Fredheim Sykehuset Innlandet HF
Jan-Ivar Sållman Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Blærekontroll; Renslighet; Urenslighet; Funksjonelle analyser; Non-kontingent forsterkning; NCR


Atferdsanalytiske prinsipp for behandling av atferd som inngår i psykiske lidelsar og atferdsforstyrrelsar, basert på funksjonelle analysar

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Kartlegging av preferanser hos en ungdom med autisme. Samsvar mellom resultater fra ulike metoder

Henning Bech Sykehuset innlandet HF
Kai-Ove Ottersen Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Preferansekartlegging; Forsterkerkartlegging; RAISD; Parvis stimuluskartlegging; Multippel stimuluskartlegging uten erstatning


Hva vet vi om effektiv leseopplæring? En gjennomgang av atferdsanalytiske metoder

Bjarney Hardardottir Gosen Skole, Stavanger

Nøkkelord: Lesing, leseopplæring, avkoding, tekstuell atferd, atferdsanalyse, flyt, fluency