Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2006

Innhold:


Behandling av angst og skolevegring hos ung gutt ved hjelp av enkle atferdsanalytiske prinsipper

Jan-Ivar Sållman Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Skolevegring; Angst; Eksponering; Responsprevensjon; Ekstinksjon; Unnslippelse


Psykiske lidelser er atferd

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Psykiske lidelser; Diagnoser; Kategorier; Atferd; Atferdsanalyse


Negativ straff i form av response cost og DRO i behandling av problematferd. Teori og praksis

Terje Fredheim Sykehuset Innlandet HF
Jonny Finstad Sykehuset Innlandet HF

Nøkkelord: Negativ straff; Positiv forsterkning; Differensiell forsterkning; Response cost; DRO


Feil om atferdsanalyse igjen, denne gang om utviklingspsykologi

Børge Holden Sykehuset innlandet HF