Diskriminanten nr. 2, 2003

Innhold:


Kommentarer til Stephen von Tetzchners kapittel 6 i boka Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning. Betydningen av kommunikasjon, boforhold og tjenester.

Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark