Diskriminanten nr. 3 og 4, 2003

Innhold:


Normal fungering og fravær av autismediagnose etter intensiv atferdsanalytisk-basert tidlig intervensjon

Erik Jahr Akershus Universitetssykehus
Francesca Degli-Espinosa University of Southampton, England

Små barn med Downs syndrom; kjennetegn, opplæring, og praktiske erfaringer


Verbal atferd - fra Skinner til Relational Frame Theory


Effekter av Atferdsbehandling for Barn med Mild Grad av Mental Retardasjon

Sigmund Eldevik Senter for tidligintervensjon
Erik Jahr Akershus universitetssykehus